+90 322 611 28 68 info@firatmetalsan.com

Kurumsal

Ülke ekonomisine katkıda bulunan,topluma ve çevreye karşı sorumuluklarının bilincinde,sürekli gelişmeyi yaşam tarzı haline getiren, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmak; müşterilerimize maksimum faydayı maksimum kaliteyi sağlayacak ürün ve hizmetleri profesyonel biçimde sunmak ve %100 memnuniyet sağlamak firma felsefemizdir.

Kalite Politikası;

Kalite politikası Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç oldugu inancını taşıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin ve de makina ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan sistemimizin kendiside zamanın şartlarıname teknolojisine uygun olarak sürekli gelişmektedir.

Taahüt sektöründe, şirketimizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda; Çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, kaynakları en verimli şekilde kullanarak, sürekli büyüme ve gelişme ile birlikte rekabet edebilir ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

1.İş sağlığı ve İş güvenliği ilk önceliğimizdir.

2.Müşteri tatmini ve bağlılığına önem veririz.

3.Deneyimli ve katılımcı çalışanlarımız en önemli varlığımızdır.

4.Tüm ilişkilerimzde güven, dostluk ve iş etiği ön plandadır.

5.Mükemmelliğine ulaşma ve rekabet için sürekli iyileştirme ve değişimi esas alırız.

6.Tüm Faaliyetlerimizd çevreyi korumaya ve israf etmemeye özen gösteririz.

Çevre Politikası;

Fırat metal çelik yapı doğayla içiçe olan bütün faaliyetlerinde doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yürürlükte olan yasalara uymayı, üretim sürecinde oluşan atıkların çevreye zarar vermeyecek süreçlerde yokedilmesini, çevre yönetimini sürekli iyileştirmeyi çevre politikası olarak kabul eder.

orgsm